Praca pielęgniarka

Praca jako pielęgniarka
NAUKA ZAWODU, SPECJALIZACJE, WYMAGANIA

Znalezienie pracy może być proste.

Oferty pracy dla pielęgniarek czekają!

Oferty pracy dla pielęgniarek czekają!

ikona
25.10.2022

Pielęgniarz / Pielęgniarka (Holtery/Próby Wysiłkowe)

LUX MED Sp. z o.o.
mazowieckie / Warszawa, Włochy, ul. 1 Sierpnia 8

Praca w pracowni holterowskiej oraz prób wysiłkowych w Centrum Medycznym LUX MED przy ul. 1 Sierpnia 8 w Warszawie. Oferujemy: stabilne i bezpieczne zatrudnienie w największej grupie medycznej w...

ikona
25.10.2022

Pielęgniarka / Pielęgniarz

Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o.
mazowieckie / Warszawa, ul. Wałbrzyska 46

Jeśli wybrałeś/aś pielęgniarstwo, bez wątpienia jesteś wyjątkową osobą. W CMD budujemy różnorodny zespół , dopasujemy ofertę do Ciebie. Wystarczy, że posiadasz prawo do wykonywania...

ikona
25.10.2022

Pielęgniarka / Pielęgniarz (Endoskopia)

LUX MED Sp. z o.o.
mazowieckie / Warszawa, Mokotów, ul. Goszczyńskiego 1

Podejmując z nami współpracę możesz liczyć m.in na: stabilne i bezpieczne zatrudnienie w największej grupie medycznej w Polsce; różnorodne formy współpracy (zatrudnienie na podstawie...

ikona
25.10.2022

Pielęgniarka / Pielęgniarz (Diagnostyka Obrazowa)

LUX MED Sp. z o.o.
mazowieckie / Warszawa, ul. Pory 78

Praca w Pracowni Tomografii Komputerowej i RTG LUX MED Diagnostyka przy ul. Pory 78. Pracownia znajduje się w budynku Carolina Medical Center Podejmując z nami współprace możesz liczyć m.in...

Czym zajmuje się pielęgniarka?

ODPOWIEDZIALNA PRACA DLA EMPATYCZNYCH

Praca pielęgniarzy i pielęgniarek – jest to zawód zdominowany przez kobiety – należy do wymagających, jednocześnie może być jednak źródłem dużej satysfakcji. Pielęgniarka opiekuje się zarówno osobami chorymi, jak i zdrowymi w ramach profilaktyki, świadcząc usługi pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze i inne. Do jej zadań należy na przykład wykonywanie prostych czynności medycznych czy rehabilitacyjnych, udzielanie pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia i życia, podawanie leków czy tlenu, a także przygotowywanie pacjenta do badania, zabiegu czy operacji, obsługiwanie sprzętu medycznego, prowadzenie edukacji promującej ochronę zdrowia, współpraca z lekarzami, terapeutami i innymi specjalistami opiekującymi się pacjentem.

czym zajmuje sie pielegniarka
ochrona-zdrowia
pielegniarka specjalizacja

Jakie są specjalizacje?

Pielęgniarka może podnosić kwalifikacje

W szpitalach i innych placówkach ochrony zdrowia podstawową opiekę nad pacjentami sprawują pielęgniarki oddziałowe. Jednak osoby wykonujące ten zawód mogą również się specjalizować w pielęgniarstwie: chirurgicznym, anestezjologicznym i intensywnej opieki, diabetologicznym, epidemiologicznym, geriatrycznym, ginekologicznym, położniczym, kardiologicznym, nefrologicznym, neonatologicznym, onkologicznym, operacyjnym, opieki długoterminowej, opieki paliatywnej, pielęgniarstwie pediatrycznym, psychiatrycznym, ratunkowym, rodzinnym, środowiska nauczania i wychowania, ochrony zdrowia pracujących, zachowawczym czy pielęgniarstwie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Zawód ten przewiduje również specjalizację organizacja i zarządzanie.

jak zostac pielegniarka

Jak zostać pielęgniarką?

WYKSZTAŁCENIE I UPRAWNIENIA

Kandydatka lub kandydat do pracy musi zdobyć wykształcenie kierunkowe, kończąc studia wyższe – tzw. szkołę pielęgniarską. Obecnie możliwe jest uczenie się zawodu na studiach pierwszego stopnia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Zdobycie kwalifikacji to nie wszystko. Prawo do wykonywania zawodu uzyskują osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, cechują się stanem zdrowia pozwalającym na wykonywanie tej pracy, a także wykazują nienaganną postawę etyczną. Warto również pamiętać, że pielęgniarka jest objęta tajemnicą informacji w ramach opieki nad pacjentami.

To praca dla ciebie, jeśli jesteś osobą…

Empatyczną

Wykazujesz wrażliwość na krzywdę innych, współczujesz, chcesz nieść pomoc, ulżyć w cierpieniu.

Życzliwą

Zawsze wiesz, jak podnieść na duchu, dla każdego masz życzliwe słowa otuchy i wsparcia. Wzbudzasz zaufanie.

Komunikatywną

Potrafisz rozmawiać zarówno z dorosłymi, jak i dziećmi czy osobami w podeszłym wieku. Nie oceniasz, umiesz słuchać, a także doradzić.

Odporną psychicznie

Kontakt z chorymi i cierpiącymi to spore obciążenie psychiczne. Sprawdzisz się w zawodzie, jeśli umiesz oddzielić życie zawodowe od prywatnego.

Sprawną fizycznie

Praca pielęgniarki bywa wyczerpująca. By ją wykonywać, musisz być osobą o dobrym zdrowiu i wytrzymałą.

Odpowiedzialną

Zawsze jesteś na czas, dotrzymujesz terminów, pamiętasz o tym, co istotne, a pacjenci i lekarze mogą na ciebie liczyć.

Skrupulatną

Dawkowanie leków, dokładne wykonywanie procedur medycznych oraz rehabilitacyjnych, przestrzeganie zasad BHP czy ścisłych zaleceń specjalistów nie jest dla ciebie problemem.

Lubiącą się uczyć

Chcesz się rozwijać i podnosić kwalifikacje, wiesz, jak ważne jest aktualizowanie wiedzy, jesteś osobą otwartą na nowości.

Oferty pracy dla pielęgniarek

Zapotrzebowanie na pielęgniarki obserwuje się w całej Polsce. Ogromne braki kadrowe dotyczą wszystkich specjalności, dlatego osoby, które decydują się na pracę pielęgniarki, nie będą miały większych problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Gdzie notuje się największy deficyt pielęgniarek? Przede wszystkim w centralnej części Mazowsza, a także w województwach dolnośląskim i opolskim.

PRACA
zarobki pielegniarki

Ile zarabia pielęgniarka?

Kwalifikacje i stanowisko

Jest to zawód, w którym nie tylko wymaga się nieustannego doszkalania, ale też poszerzanie wiedzy i nabywanie nowych kwalifikacji się opłaca. O najlepiej wykształcone pielęgniarki, szczególnie w ramach mniej popularnych specjalizacji, walczą placówki w całym kraju, oferując wyższe wynagrodzenie i lepsze warunki pracy. Na płace pielęgniarek duży wpływ ma zajmowane stanowisko, staż pracy, a także wielkość i lokalizacja zatrudniających je placówek ochrony zdrowia.

ile zarabia pielegniarka

Mediana miesięcznej pensji pielęgniarki brutto

0

MŁODSZY PRACOWNIK

0

SPECJALISTA

0

STARSZY SPECJALISTA

Praca pielęgniarki

CZYTAJ DALEJ...
Pielęgniarz z pielęgniarką
ZAWÓD ZDOMINOWANY PRZEZ KOBIETY

Pielęgniarka, pielęgniarz

Choć nie ma żadnych przeciwwskazań, by w zawodzie pracowali mężczyźni, zdecydowana większość pielęgniarek (94%) to kobiety. Dane dotyczą zarówno publicznych, jak i prywatnych szpitali, przychodni i innych placówek. Również pokrewny zawód – położnej, jest zdominowany przez panie (kobiety stanowią 99% położnych). Nie dziwi zatem, że oficjalne nazwy tych profesji, ujęte w państwowej Klasyfikacji Zawodów i Profesji, mają formę żeńską. Nazwy „pielęgniarka” i „położna” przeważają też w ogłoszeniach o pracę. Należy jednak podkreślić, że o stanowiska mogą starać się wszyscy chętni, bez względu na płeć.