Praca pielęgniarka

Szukasz pracy? Poznaj swoje prawa i obowiązki

Masz wykształcenie pielęgniarskie i szukasz pracy? Możesz zarejestrować się w urzędzie pracy, to pozwoli Ci na korzystanie, na przykład z pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego.

Co trzeba zrobić, aby zarejestrować się w urzędzie pracy? Pierwszy krok to wypełnienie formularza elektronicznego, kolejny to przedstawienie kompletu wymaganych dokumentów, następnie należy przekazać niezbędne dane, ostatni natomiast to poświadczenie własnym podpisem o prawdziwości udostępnionych urzędowi informacji.

Kiedy szukasz zatrudnienia, to masz prawo m.in. do spotkań z pośrednikami oraz do udziału w targach oraz giełdach pracy. Możesz uczestniczyć także w szkoleniach, które wspomagają proces podejmowania zawodowych decyzji. Spotkania grupowe są prowadzone przez doradców, a podczas nich uczestnicy cały czas rozwijają umiejętności dokonywania odpowiednich wyborów oraz oceniają swoje własne możliwości.

Kiedy zarejestrujesz się w urzędzie pracy i uzyskasz status bezrobotnego masz nie tylko prawa, ale również obowiązki. Co najmniej raz na dziewięćdziesiąt dni musisz pokazać się w urzędzie i potwierdzić dalsze zainteresowanie pomocą. Nie wolno Ci zapominać o spotkaniach, na które się umówiłeś, musisz także uczestniczyć w szkoleniach oferowanych przez urząd.

Szukając pracy warto wykorzystać także inne możliwości. Pomocnym narzędziem jest, na przykład Internet. Na specjalnych portalach znajduje się bardzo wiele ogłoszeń. Wysłanie dokumentów aplikacyjnych może zapewnić rozmowę rekrutacyjną, a od tego tylko mały krok do podjęcia pracy. Dlatego warto takie portale przeglądać regularnie.

2 komentarze

  • Renia

    pielęgniarka zawsze znajdzie pracę. Teraz w Polsce wręcz brakuje pielęgniarek

    • PPadmin

      To prawda, zapotrzebowanie na pielęgniarki notuje się praktycznie w całej Polsce. Duża część absolwentów emigruje do pracy za granicę. Chcą więcej zarabiać.

Dodaj komentarz