Aby móc ubiegać się o pracę pielęgniarki w jednym z rybnickich szpitali lub przychodni powinnam pójść na studia pielęgniarskie i zdobyć tytuł magistra pielęgniarstwa. Oczywiście, na oddziałach w szpitalach lub w przychodniach nadal pracuje wiele pielęgniarek, które nie mają wykształcenia wyższego, a jedynie dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej, jednak jeśli w dzisiejszych czasach ktoś chce rozpocząć karierę w zawodzie pielęgniarza lub pielęgniarki – dyplom ukończenia szkoły wyższej na odpowiednim kierunku jest niezbędny.

Uczelnie kształcące pielęgniarzy i pielęgniarki oferują naukę w trybie dwustopniowym:

  • studia I stopnia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata pielęgniarstwa z możliwością kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich,
  • studia II stopnia trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra pielęgniarstwa z możliwością kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich, pielęgniarka Rybnik.

Na studiach odbywają się zajęcia z pedagogiki, farmakologii, socjologii, fizjologii, anatomii, ratownictwa medycznego, podstaw pielęgniarstwa, pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa geriatrycznego, opieki paliatywnej, promocji zdrowia i innych. Dodatkowo, w trakcie nauki student ma obowiązek odbycia praktyk zawodowych w przychodni lub szpitalu.