Na bloku operacyjnym o zdrowie pacjenta walczą nie tylko lekarze, ale i liczne pielęgniarki pełniące role instrumentariuszek, pielęgniarek anestezjologicznych i tzw. drugich pielęgniarek pomagającym instrumentariuszkom. Pielęgniarki na bloku operacyjnym powinny wykonywać swoje czynności zawodowe według zasad etyki zawodowej, standardami nauki i zgodnie z regulaminem oddziału operacyjnego, pielęgniarka Warszawa. Podlegają one bezpośrednio pielęgniarce oddziałowej i pielęgniarce naczelnej.

PIELĘGNIARKA PRACUJĄCA W ROLI INSTRUMENTARIUSZKI NA BLOKU OPERACYJNYM:

 • Przygotowuje wszelkie niezbędne narzędzia, materiały opatrunkowe, bieliznę operacyjną i rękawiczki dla siebie oraz zespołu chirurgów.
 • Sprawdza czy sprzęt, który będzie używany przez chirurgów podczas operacji jest jałowy.
 • Pomaga ubrać się chirurgom w strój operacyjny i rękawiczki.
 • Podaje potrzebne narzędzia i materiały opatrunkowe operującym chirurgom.
 • W razie potrzeby asystuje chirurgom.
 • Przestrzega zasad postępowania z narzędziami po zabiegu operacyjnym.
 • Oczyszcza narzędzia i przygotowuje je do sterylizacji.
 • Współpracuje z pielęgniarką jej asystującą.
 • Czuwa nad racjonalnym zużyciem materiałów i sprzętów.

ZADANIA PIELĘGNIARKI POMAGAJĄCEJ INSTRUMENTARIUSZCE:

 • Bezpośrednie przygotowanie pacjenta do operacji.
 • Ułożenie pacjenta na stole operacyjnym.
 • Pomaganie instrumentariuszce.
 • Dokładanie potrzebnych narzędzi i materiałów.
 • Podawanie płynów dezynfekujących i innych.
 • Regulowanie sprzętu.
 • Pomoc instrumentariuszce w ubraniu się do operacji.
 • Dbanie o przestrzeganie zasad aseptyki na sali operacyjnej podczas trwania zabiegu.
 • Kontaktowanie się z działem diagnostycznym i lekarzami prosząc o konsultację.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej dotyczącej zabiegu operacyjnego.
 • Przygotowanie do badań wyciętych tkanek i ich opisanie.

PIELĘGNIARKA ANESTEZJOLOGICZNA MA ZA ZADANIE:

 • Założyć potrzebne wkłucie dożylne.
 • Podłączyć pacjenta do aparatury anestezjologicznej.
 • Asystować lekarzowi anestezjologowi.
 • Podawać leki, płyny i preparat krwiopochodne na zlecenie anestezjologa lub chirurgów.
 • Kontrolować parametry życiowe pacjenta.
 • Prowadzić dokumentację.