Pielęgniarka, zgodnie z definicją, którą łatwo można znaleźć w Internecie, jest samodzielnym zawodem z grupy specjalistów do spraw zdrowia. Pielęgniarka (lub w męskiej formie, pielęgniarz) sprawuje opiekę medyczną nad pacjentem, która polega na pielęgnacji pacjenta, podawaniu leków, wykonywaniu zastrzyków i wlewów dożylnych. Ponadto, pielęgniarka asystuje lekarzowi w czasie zabiegów i operacji, wypełnia zlecenia lekarskie w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji oraz zajmuje się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia.

Warunki wykonywania zawodu pielęgniarki reguluje ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej. Kwalifikacje pielęgniarskie można uzyskać dzięki ukończeniu szkoły pomaturalnej lub uczelni wyższej i zdaniu egzaminu zawodowego. Osoba zatrudniona na tym stanowisku pracy powinna posiadać cechy odpowiednie do zajmowania się pacjentami i asystowania w różnego rodzaju zabiegach medycznych. Pielęgniarka to osoba otwarta, opiekuńcza, wrażliwa na potrzeby i cierpienia innych, dyspozycyjna, cierpliwa i posiadająca dar empatii. Zarówno pielęgniarz, jak i pielęgniarka powinni być sprawni fizycznie i odporni na pracę fizyczną, gdyż praca przy pacjencie często polega na pomocy w poruszaniu się, podnoszeniu czy utrzymaniu higieny osobistej.

Pielęgniarka lub pielęgniarz może pracować w szpitalach, przychodniach, ośrodkach zdrowia, klinikach, szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, a ponadto w zakładach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach, sanatoriach i jednostkach ratownictwa medycznego.