Praca pielęgniarka

Asystent / Asystentka do osób z niepełnosprawnością

Ogłoszenie numer: 4143087, z dnia 2021-01-13

Fundacja Internationaler Bund Polska, w ramach realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zatrudni asystentów osób niepełnosprawnych na terenie miasta Kraków i powiatów ościennych oraz miasta Tychy i powiatów ościennych.

Asystent będzie świadczył usługi na rzecz pełnoletnich osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

i/lub dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Asystent / Asystentka do osób z niepełnosprawnością

Miejsce pracy: śląskie

 

Opis stanowiska

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy uczestnikom projektu w:

 • wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika projektu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe, szkoleniowe, kulturalne, świątynie, placówki służby zdrowia oraz rehabilitacyjne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/sportowe/społeczne/rozrywkowe, spacery)
 • wyjściu na zajęcia rehabilitacyjne
 • zakupach z aktywnym udziałem uczestnika projektu przy ich realizacji
 • załatwianiu spraw urzędowych
 • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami
 • korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, etc).
 • w przypadku dzieci - w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej

Usługi asystenta realizowane są przez 7 dni w tygodniu, przy czym limit godzin usług asystenckich przypadających na jedną osobę niepełnosprawną wyniesie nie więcej niż 40 godzin miesięcznie. W przypadku dzieci do 16. roku życia, limit ten wyniesie 30 godzin miesięcznie na dziecko.

Wymagania

 • dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
 • co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 • wysoka kultura osobista, empatia, kreatywność
 • mile widziany własny środek transportu, ale nie jest to wymóg konieczny

Miejsce pracy

 • powiat m. Kraków
 • gminy powiatu krakowskiego
 • gminy powiatu chrzanowskiego
 • gminy powiatu oświęcimskiego
 • gminy powiatu wadowickiego
 • powiat m. Tychy
 • powiat m. Mysłowice
 • gminy powiatu bieruńsko-lędzińskiego
 • gminy powiatu mikołowskiego
 • gminy powiatu pszczyńskiego

Oferujemy

 • umowę zlecenie (praca od zaraz)
 • stawkę 33 zł/h brutto
 • pokrywamy koszty dojazdu do podopiecznych
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty

ikona
13.01.2021

Asystent / Asystentka do osób z niepełnosprawnością

Internationaler Bund Polska
małopolskie /

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy uczestnikom projektu w: wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika projektu miejsce (np. dom, praca, placówki...