Praca pielęgniarka

Edukator ds. laktacji

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

ul. A.J. Madalińskiego 25, Warszawa

 

zatrudni pracownika na stanowisko:

Edukator ds. laktacji
Miejsce pracy: Warszawa
Cel zatrudnienia:

 

Profesjonalne poradnictwo laktacyjne wykraczające poza ramy przewidziane ustawą o zawodzie pielęgniarki i położnej.

 

Obowiązki:
 • udzielanie porad laktacyjnych w oddziałach szpitalnych oraz w Poradni Laktacyjnej,
 • udzielanie wskazówek dotyczących technik karmienia piersią,
 • dobór sprzętu i prowadzenie instruktażu odciągania pokarmu, dokarmiania i przechowywania pokarmu,
 • wykonywanie drobnych zabiegów diagnostycznych i leczniczych wspomagających laktację,
 • wsparcie dla matek w trudnej sytuacji związanej z laktacją,
 • współpraca z Regionalnym Bankiem Mleka kobiecego funkcjonującym w Szpitalu w zakresie popularyzacji jego działalności, pomocy w realizacji projektówprowadzonych w Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją, w tym pozyskiwanie mleka kobiecego.
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe na kierunku położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego, lub kurs specjalistyczny z zakresu laktacji
 • wykształcenie średnie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego, lub kurs specjalistyczny z zakresu laktacji.
Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku Edukatora ds. laktacji,
 • elastyczność, operatywność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • odporność na stres.
Osobom spełniającym nasze wymagania oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w profesjonalnym zespole,
 • stabilne zatrudnienie
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje zawodowe,
 • pakiet benefitów w postaci karty Multisport,
Na dokumentach aplikacyjnych – CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko objęte procedurą rekrutacyjną.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
................................................……
(data i podpis kandydata do pracy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119 str. 1) – dalej RODO, informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ z siedzibą w Warszawie, przy ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa.
2. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SP ZOZ jest Pani Marta Słoka dane kontaktowe: iod@szpitalmadalinskiego.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy podmiotu.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko .
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.