Praca pielęgniarka

Główny dyspozytor medyczny w Wydziale Zdrowia

Ogłoszenie numer: 7714512, z dnia 2022-11-15

Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze z dnia 7 listopada 2022 r.

Główny dyspozytor medyczny w Wydziale Zdrowia

Miejsce pracy: Poznań, ul. Wiśniowa 13a

Nr Ref.: 160/22

 

Opis stanowiska

WYMIAR ETATU: 0,5-1

LICZBA ETATÓW: 5

 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Główny dyspozytor medyczny

w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 160/22

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Poznań

ul. Wiśniowa 13a

 

ADRES URZĘDU:

Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

 

WARUNKI PRACY

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • praca wykonywana w siedzibie wskazanej tj. Dyspozytornia Medyczna w Poznaniu (DM 15-01 Poznań)
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
 • praca zmianowa z porą nocną przez 12 lub 24 godziny na dobę
 • praca w słuchawkach telefonicznych
 • praca w stresie wynikającym z faktu przeprowadzania rozmów z osobami zgłaszającymi,
 • odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • praca głosem przez cały czas trwania dyżuru
 • praca samodzielna, pod presją czasu
 • praca wymagająca koncentracji
 • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
 • narzędzia pracy: komputer z monitorami ekranowymi, urządzenia biurowe, urządzenia radiowe
 • pomieszczenie wewnątrz budynku są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

PRACOWNIKOM OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dodatek stażowy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, upominki świąteczne dla dzieci w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • koordynuje funkcjonowanie dyspozytorni medycznej
 • współpracuje z wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego
 • koordynuje współpracę dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych w obrębie jednej dyspozytorni medycznej
 • analizuje bieżące zadania realizowane przez dyspozytorów medycznych
 • analizuje bieżące optymalne wykorzystanie zespołów ratownictwa medycznego
 • udziela dyspozytorom medycznym niezbędnych informacji i merytorycznej pomocy
 • przygotowuje raport dobowy z pracy dyspozytorni medycznej

Wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wymagane dla pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego,
 • doświadczenie zawodowe: zatrudnienie przez okres co najmniej 3 lat (w okresie ostatnich 4 lat) na stanowisku dyspozytora medycznego
 • znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o Systemie Powiadamiania Ratunkowego wraz z aktami wykonawczym
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • dobra organizacja pracy własnej i podległych pracowników
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów merytorycznych
 • asertywność
 • efektywna komunikacja
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • dynamiczne podejście do zadań
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • dyspozycyjność
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW


Dokumenty należy złożyć do: 17 listopada 2022 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Punkt Informacyjny w holu Urzędu
(z podaniem w ofercie nr ref. 160/22)

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty

ikona
30.11.2022

Dyspozytor medyczny w Wydziale Zdrowia

Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu
wielkopolskie / Poznań, ul. Wiśniowa 13a

WYMIAR ETATU: 0,25-1 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Dyspozytor medyczny w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 1/22 MIEJSCE...

ikona
15.11.2022

Zastępca głównego dyspozytora medycznego w Wydziale Zdrowia

Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu
wielkopolskie / Poznań, ul. Wiśniowa 13a

WYMIAR ETATU: 0,5-1 LICZBA ETATÓW: 5 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Zastępca głównego dyspozytora medycznego w Wydziale Zdrowia WUW w...