Praca pielęgniarka

Zastępca kierownika oddziału

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca kierownika oddziału
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 73624

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- praca pod presją czasu.


Praca wykonywana w budynku przy ul. Warszawskiej 3. Budynek nie uwzględnia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdu, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • opracowuje harmonogram czasu pracy dyspozytorów medycznych oraz prowadzi rozliczenia czasu pracowników Dyspozytorni,
 • współdziała w przygotowaniu, weryfikacji i aktualizacji procedur, wykazów i opracowań niezbędnych podczas realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych, w tym prowadzi sprawy związane z przekazywaniem na wniosek uprawnionych podmiotów danych zarejestrowanych w SWD PRM oraz zgromadzonych w ramach dokumentacjo Dyspozytorni Medycznej,
 • współpracuje z psychologiem w tym, przekazuje psychologowi Dyspozytorni Medycznej informacje dotyczące zaistniałych sytuacji stresowych, niezwłocznie po powzięciu informacji o ich zaistnieniu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i kwalifikacje wymagane dla pielęgniarki systemu lub wyższe pierwszego stopnia na kierunku ratownictwa medycznego,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w zakresie realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej,
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego,
 • znajomość przepisów Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2019 r. w sprawie algorytmu zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego,
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres, zarządzanie ludźmi,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo w tym ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  ikona
  02.02.2021

  Kierownik oddziału

  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
  podlaskie / Białystok

  Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - praca pod presją czasu. Praca...