Praca pielęgniarka

Wpływ na zdrowie

Oto czynniki środowiska pracy związane z zawodem pielęgniarki (pielęgniarka Łódź)oraz ich możliwe skutki dla zdrowia:

CZYNNIKI MOGĄCE POWODOWAĆ WYPADKI

 • Śliskie nawierzchnie – możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia, potknięcia i upadku zwłaszcza w sytuacji udzielenia pomocy w nagłych przypadkach.
 • Igły, ostre narzędzia i krawędzie, stłuczone szkło – możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia.
 • Gorące urządzenia sterylizacyjne, gorące gazy i ciecze – możliwość poparzeń.
 • Prąd elektryczny – możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego.
 • Źle umocowany sprzęt i aparatura medyczna – możliwość urazów nóg, stóp przez spadające przedmioty.
 • Butle ze sprężonymi gazami (np. tlenem), gazy anestetyczne (m. in. bromek etylu, chlorek etylu, halotan, tlenek azotu) – możliwość urazów na skutek wybuchu.
 • Stosowane substancje chemiczne – możliwość ostrego zatrucia, poparzeń chemicznych w przypadku stosowania środków chemicznych bez rękawic ochronnych, możliwość wystąpienia alergii.
 • Podnoszenie ciężarów (pacjentów, sprzętu medycznego) – możliwość nagłego wystąpienia zespołu bólowego pleców.

CZYNNIKI FIZYCZNE

 • Promieniowanie laserowe – możliwość uszkodzenia oczu, poparzenia skóry oraz wystąpienia chorób nowotworowych.
 • Promieniowanie rentgenowskie emitowane m.in. podczas wykonywania zdjęć rentgenowskich oraz jonizujące ze źródeł radioizotopowych – możliwość uszkodzenia oczu, poparzenia skóry oraz wystąpienia chorób nowotworowych.

CZYNNIKI CHEMICZNE I PYŁY

 • Rozlane, rozsypane, wyciekające substancje chemiczne, w niektórych przypadkach niezidentyfikowane – możliwość ostrych i przewlekłych zatruć.
 • Pary i gazy uwalniane w procesie mieszania nieznanych substancji np. mocnych kwasów i utleniaczy z organicznymi związkami – możliwość zatrucia.
 • Mydła, detergenty, środki dezynfekujące – możliwość podrażnienia, uczulenia i zapalenia skóry w wyniku częstego z nimi kontaktu.
 • Aerozole płynów myjących i czyszczących – możliwość podrażnienia spojówek oczu oraz śluzówek nosa i gardła
 • Leki, płyny sterylizujące (np. aldehyd glutarowy), gazy anestetyczne (bromek etylu, chlorek etylu, halotan, tlenek azotu) – możliwość przewlekłego zatrucia w wyniku długotrwałego narażenia.
 • Lateks – możliwość uczulenia (wstrząsu, astmy, zapalenia skóry) w zetknięciu z lateksowymi rękawicami lub innymi lateksowymi materiałami medycznymi.

CZYNNIKI BIOLOGICZNE

 • Mikroorganizmy chorobotwórcze – możliwość zakażenia w wyniku bezpośredniego kontaktu z chorymi pacjentami.
 • Mikroorganizmy chorobotwórcze przenoszone drogą naruszenia ciągłości tkanek, w tym wirus HIV i wirusy zapalenia wątroby typu B i C – możliwość zakażenia w wyniku kontaktu z krwią, płynami ustrojowymi i tkankami zakażonych pacjentów.

CZYNNIKI ERGONOMICZNE, PSYCHOSPOŁECZNE I ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRACY

 • Praca wykonywana przez wiele godzin w wymuszonej pozycji ciała zwłaszcza stojącej oraz nadmierny wysiłek fizyczny np. podczas podnoszenia pacjentów – możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.
 • Kontakt z ciężko poszkodowanymi pacjentami, licznymi ofiarami katastrof i klęsk żywiołowych jak również z agresją ze strony pacjentów – możliwość zespołu stresu pourazowego.
 • Praca zmianowa, nocna, w godzinach nadliczbowych, kontakt z chorymi pacjentami oraz ofiarami wypadków i ich rodzinami – możliwość stresu, problemów rodzinnych i objawów „wypalenia zawodowego”.
 • Praca w nagłych warunkach zagrożenia życia pacjenta – możliwość stresu psychicznego potęgowana częstotliwością narażenia na podobne sytuacje.

2 komentarze

 • Adam

  Hmm… Autor dobrze to przemyślał?

 • serwis anten Gorzów

  Bije z tego bloga naturalnoscia i szczeroscia. Ciesza mnie takie posty, zgadzam sie z kazdym zdaniem.